Topsælgere

Der findes en lang række forskellige gulvbelægninger, fx tæppe, linoleum, gummi, vinyl, kork, brædder og parketstave. I dette afsnit, kan du finde oplysninger om disse belægningers egenskaber samt, hvilke krav og byggetekniske forudsætninger, der stilles ved udførelse af gulvene.

Kilde: Gulvfakta