Topsælgere

Hvis du selv vil montere dit tæppe er det en god ide at læse denne vejledning inden du går igang med arbejdet.

 

Enhver pålægning af væg til væg-tæppe bør indledes med et grundigt tjek af gulvet. Sørg først og fremmest for, at det er plant og fast. Er gulvbrædderne krumme, kan det være nødvendigt med en afhøvling. Andre ujævnheder gør måske en udbedring med gulvspartel påkrævet. I modsat fald vil disse uregelmæssigheder efter nogen tid blive synlige på tæppets overflade

Skal gulvets fodpaneler afmonteres, så tæppekanterne kan skjules under dem? Det er en løsning, som både giver en flot finish og letter rengøringen.

Det samme kan dog også opnås ved, at man efter endt pålægning monterer fejelister, der dækker tæppets kanter og stiftes fast på fodpanelet. Sørg endvidere for, at gulvet er fuldstændig rent, men undlad at lægge tæppet på lige efter, at gulvet er vasket. Det skal være helt tørt, for at tæppebunden ikke skal klæbe til gulvfladen.

Næste skridt er opmåling af gulvet og indkøb af tæppet, som skal bestilles i et overmål på ca. 10 cm i både længden og bredden. Vær opmærksom på, at mønstrede tæpper desuden kan kræve en mindre forskydning mellem banerne (rapport), for at mønstret passer sammen. Så her skal bruges en ekstra længde.

Vælg tæppet i en banebredde, der passer bedst muligt til rummet, så du så vidt muligt undgår langsgående samlinger, men samtidig begrænser spildet af overskydende tæppe. Det vil tæppehandleren kunne hjælpe dig til, hvis målene på rummet og eventuelle nicher medbringes.

Af værktøj og yderligere materialer skal man bruge en hobbykniv med blade til udskiftning, en skarp og kraftig saks, tæppekantlim samt dobbeltklæbende tæppetape.

Fremgangsmåde
Indled med at klæbe dobbeltklæbende tape langs rummets endevægge. Lad foreløbig beskyttelses-papiret blive siddende på tapens øverste side. Nu kan tæppet rulles ud på gulvet.

Skal der bruges flere baner, er det vigtigt, at de har samme luvretning. Skær banernes længde til i et overmål på 10 cm, som fordeles, så hver af deres ender går 4-5 cm op ad væggen.

Er flere baner tæppe nødvendigt for at dække gulvet, samles deres sider med dobbeltklæbende tape på undersiden. For at opnå en helt præcis og usynlig samling, bør man bruge en speciel teknik, som forhindrer, at tråde og luv langs tæppekanterne klippes over.

Vær opmærksom på, at under fastklæbningen binder tæppetapen med det samme. Så sørg for god tilpasning inden nedlægning på tapen. I modsat fald vil tæppebanerne komme til at ligge i spænd med risiko for dannelse af buler i tæppet.

Bemærk endvidere, at ved montering af kokos- og sisaltæpper benyttes ikke tape til fastgøring, men derimod fuldklæbning (se tjeklisten »Montering med slip-let lim«). Men ellers er fremgangsmåden den samme som her beskrevet.

Tjekliste
Montering med slip-let lim

Tæpper af kokos eller sisal har det med at vokse og skrumpe afhængig af luftens fugtighed. Derfor skal de altid fuldlimes til gulvet. Vil man være sikker på senere at kunne få tæppet af igen, uden at både det og gulvet beskadiges, bør fastgøringen ske med en såkaldt slip-let lim, der påføres gulvet med en tandspartel.

Skal der kun lægges kokos eller sisal på et mindre gulv, fx i en entré, kan man klare opgaven selv, men drejer det sig om større gulvflader, tilrådes det at lade en fagmand udføre arbejdet.

Begynd med at rulle tæppet ud og skære det nøjagtigt til hele vejen rundt. Træk derpå gulvtæppet halvt tilbage, og påfør lim på det blotlagte gulvareal.


Fordel lim på gulvfladen med en tand-spartel, brug en pensel bag eventuelle rør. Efter 15-20 minutter kan tæppet rulles ud på det limede stykke og trædes fast med små skridt.


Tryk tæppet godt fast langs kanterne med en lille plade eller tom flaske, og glat evt. buler ud med det samme. Efter en halv time trædes tæppet atter fast mod gulvet, og man er klar til at fastlime den anden halvdel af tæppet.


1 På det rene, plane og tørre gulve klæbes tæppetape langs væggene. På større gulvarealer kan desuden lægges et helt kvadratnet af tapestykker. Lad foreløbig tapens øverste beskyttelsespapir blive siddende.


2 Tryk tæppet hårdt ned mod gulvet. Luk saksen sammen, og pres ryggen af skæret ind mod tæppet, hvor gulv og væg mødes. Kør saksen frem og tilbage, til der dannes en skarp fold.


3 Start i et hjørne med at presse hobbyknivens spids hårdt ned helt inde mod væggen. Skær langs væggen, mens du holder kniven i en skrå vinkel på maks. 20 grader i forhold til gulvet.


4 Skal tæppet tilpasses et indadgående hjørne, fx en skorsten, bukkes tæppet skarpt om, så folden rører hjørnets forkant. Klip derpå fra tæppets hjørne og ind til væggens hjørne.


5 Nu klippes tæppets to »spidser« af så langt inde, at tæppet stadig kan rage 4-5 cm op ad væggene.


6 Med den skarpe hobbykniv holdt i en skrå vinkel skæres tæppet rent omkring det udadgående hjørne. Man kan eventuelt vælge at skære langs en jernlineal for at være mere sikker på resultatet.


7 Ved lægning omkring rør skæres et lige snit ind fra tæppets kant, hvorefter hullet til røret skæres ud. Skjul evt. gennemføringen under en rørroset.


8 Der bør være 1-2 mm luft mellem tæppets kant og væg eller fodpanel. Er man kommet til at skære lidt for meget af, kan kanterne dækkes med en fejeliste, der sømmes på.