Topsælgere

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

Vores oplevelse af et produkt er i meget høj grad styret af de forventiniger vi har til det. Gulvbranchen har udarbejdet en folder der adresserer de forventninger du som forbruger med rette kan have til et trægulv, klik her for at læse forventningsfolderen.

1.7.7.1 Udfaldskrav

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

1.7.7.1 Udfaldskrav
Vurdering af trægulve skal ske ved afleveringen f.eks. i forbindelse med en afleveringsforretning. Udgangspunktet for vurderingen er de i entrepriseaftalen beskrevne krav. Såfremt intet specifikt er aftalt kan en vurdering tage afset i nedenetående gengse udfaldskrav.

I forbindelse med vurderingen forudsættes det at gulvet er lagt under følgende konditioner:
• Rumtemteratur mellem 18 og 23C
• Luftfugtighed mellem 30 og 65 % RF
• Træfugt på 8±2 %
• At gulvene er aklimatiseret før lægning
• At eventuel gulvvarme har været slukket under lægningen
• At undergulvet overholder leverandørens krav til plahed (normalt ±2 mm på 2 m rethold)
• At undergulvet overholder leverandørens krav til maksimalt fugtindhold (normalt max 65 %RF)
Ovenstående bør som minimum være dokumenteret af entreprenøren i den udførte kavlitetssikring.

I forbindelse med vurderingen af udfaldskravene skal følgende konditioner være opfyldt:
• At bygningen er lukket
• Rumtemteratur mellem 18 og 23C
• Luftfugtighed mellem 30 og 65 % RF
• Træfugt på 8±2 %
• At der er ligevægt mellem træets fugtindhold og luftens fugtindhold

Retningslinjer for visuel vurdering.
Vurdering af en gulvoverflade for eventuelle fejl og mangler skal foregå ved almindeligt dagslys og ved almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulv) og i medlys. Forhold, der skal anvises og ikke er synlige under før nævntebetingelser, regnes ikke for en fejl. Ligesom forhold, der kunfremstår ved specielle lysforhold, eller kun kan observeres frabestemte steder i lokalet, ikke betragtes som fejl. Lokalets brugog indretning (møblering og lyssætning) tages med i vurderingen. Kan almindeligt dagslys ikke etableres eller er dette ikke tilstede ved lokalets almindelige brug, må gulvet vurderes ved kunstlys. Det anbefales derfor at bruge lamper, der er monteret med rør eller pærer der afgiver et lys med ca. 6500 Kelvin og ca. 1100-2000 Lux på emnet, intet lys må placeresmed direkte lys på emnet Halogenbelysning må ikke bruges. Halogenbelysning lyser retningsbestemt, og giver et fejlagtigt billede, da lyset varierer meget fra centrum og ud i lyskeglen.

Udfaldskrav: