Topsælgere

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

For at opnå klassifikation af Gulvbranchen, skal der foreligge dokumentation for, at der er udført prøvning af tæppets egenskaber på et institut eller laboratorium, som er godkendt af ECA (European Carpet Association)

1.2.1.1 Krav til egenskaber

Alle informationer på denne side er kopieret materiale fra Gulvfakta som er et fagteknisk opslagsmateriale, Kilde: Gulvfakta

1.2.1.1 Krav til egenskaber

Registrering og klassifikation er underlagt Gulvbranchens regler for klassifikation af tekstile gulvbelægninger.

For at opnå klassifikation af Gulvbranchen kræves der ud over de egenskaber, der skal opfyldes i henhold til DS/EN 1307:
• CE-mærkning i henhold til DS/EN 14041 med brandmæssige egenskaber på minimum klasse Dfl-s1
• Egenskaber og krav for tæpper med luv, klassificeret i henhold til DS/EN 1307
Egenskaber for de tæpper, som er klassificerede i Gulvbranchen, fremgår af skemaet i menupunktet 'Relaterede links' øverst til højre: 'Egenskaber for Klassificerede tekstile gulvbelægninger':