Dana Lim Linoleumslim 256

649,00 DKK

Vandbaseret med kraftigt hug og lang åbentid

Model/varenr.: 7233
Lager: På lager

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Linoleumslim 256 er et specielprodukt udviklet til bl.a. linoleum. Limen har en lang åbentid og har et særligt kraftigt hug allerede i vådlimstadiet. Linoleumslim 256 er en vandbaseret dispersionslim. Limen anvendes til limning af linoleum på sugende og svagt sugende underlag som beton, træfiberplader og cementspartelmasser. Limen er endvidere velegnet til vådlimning af f.eks. tæpper med eller uden latex-bagside.

 

Fysiske / kemiske data:

Størrelse: 10 liter

Type: Vandbaseret co-polymer dispersion

Farve: Lys beige

Konsistens: Pastøs, tixotropisk

Tørstofindhold: ca. 68 %

Vægtfylde: ca. 1,3 kg/liter

Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

 

Brugsanvisning:

Forberedelse: Limen omrøres inden brug. Lim og belægning tempereres inden anvendelse til mellem 18 °C

og 25 °C. Linoleumsbelægningen opskæres og akklimatiseres mindst 24 timer i løst stående ruller i lodret position eller løst udlagt på gulvfladen. Fugtprocenten i undergulvet skal max. være af størrelse fastsat for den pågældende gulvbelægning (85 % RF for linoleum). Fugtmåling skal foretages efter GSO Gulvfakta’s regler. Eventuelt skal der fugtisoleres. Limning kan foretages på rene, jævne, plane og vedvarende tørre underlag som beton, træfiberplader og cementspartelmasser. Underlaget bør være sugende for at minimere tendensen til fugtbetingede bevægelser i linoleumsbanerne. Er undergulvet ikke sugende, skal der spartles i en lagtykkelse på mindst 2 mm med en gulvspartelmasse. Følg i øvrigt altid belægningsleverandørens anvisninger. Undergulvet skal have en planhed på max. +/- 2 mm, målt på en 2 m retholt. Ved gulvvarme skal der tages særlige forholdsregler. Se belægningsleverandørens anvisninger. Underlag af gulvspartel primes med Primer 600 fortyndet med vand, i forholdet 1:5. Underlag af anhydrit primes to gange med Primer 600 fortyndet med vand. Første gang 1:5, anden gang 1:3. Primeren skal være helt tør før limpåføring.

Anvendelsestemperatur: 18 °C til 25 °C. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65 %. Luftfugtigheden kan evt. nedsættes ved luftopvarmning og/eller ventilation.

Påføring: Limen påføres gulvet med en tandspartel. Belægningen monteres i den våde lim. Ved limning på svagt sugende underlag bør belægningen først monteres efter ca. 20 minutters ventetid. Limen skal dog stadig føles våd og give afsmitning på bagsiden af belægningen. Linoleum er et naturmateriale hvori der forekommer fugtbetingede bevægelser. Der bør tages hensyn til dette ved tilskæring. Belægningen tromles straks efter montering og igen efter ca. 1 time.

Limmængde: Den anbefalede limmængde afhænger af belægningstypen.

Linoleum: 3 m²/liter

Tæpper: 4 - 5 m²/liter

Efterbehandling: Smeltetråd må ikke monteres før limen er afhærdet og linoleumsbanernes fugtbetingede bevægelser er ophørt. Dette tager normalt 1 - 2 dage.

Rengøring: Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens limen endnu er

våd. Indtørret lim opløses med petroleum.